Phân hữu cơ đạm cá

Liên hệ

Mô tả

 THÀNH PHẦN:

Hàm lượng hữu cơ: ≥ 20%

Tỷ lệ C/N: 12

pH: ≥ 5

Độ ẩm: ≤ 30%.

   CÔNG DỤNG:

Cải tạo đất, tăng độ màu mỡ cho đất.

Giúp bộ rễ cây trồng phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Thân thiện với môi trường.

An toàn cho người sử dụng nông sản.

        HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Cây lúa:

+ Sử dụng: 1.000 - 2.000 kg/ha/vụ.

+ Bón lót trước khi gieo sạ.

- Cây rau màu:

+ Sử dụng: 2.000 - 4.000 kg/ha/vụ.

+ Bón lót trước khi gieo trồng.

- Cây ăn trái, cây công nghiệp:

+ Sử dụng: 3.000 - 4.000 kg/ha/vụ.

+ Bón lót trước khi gieo trồng, bón thúc sau khi thu hoạch

Sản phẩm liên quan

Đất sạch Đất sạch

Đất sạch

Liên hệ

 Phân hữu cơ đạm cá
 Phân hữu cơ đạm cá
 Phân hữu cơ đạm cá