TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 7/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 7/2022
Công ty TNHH Mai Thiên Thanh, chuyên xử lý bùn thải làm phân bón, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo nguồn phân bón hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, cung cấp cho ngành nông nghiệp hữu cơ đang phát triển mạnh với các tính năng vượt trội.
Với nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Mai Thiên Thanh thông báo nội dung tuyển dụng tháng 7/2022 như sau:
 
 

 

← Bài trước Bài sau →